English

Study in Bali: confessions of a student on a tropical island

Štúdium na Bali, The One Who Wanders

How is it to resign in the work and with a 10 kg backpack head to another part of the world to study in Bali Indonesian language and culture? What tropical island taught me? I’m used to communicating in English, but it’s nice to write as well in my native language, so below you can find Slovak translation 🙂

Aké je to dať výpoveď v práci a s 10 kg batohom odísť na opačnú stranu zemegule študovať na Bali indonézsky jazyk a kultúru? Čo ma tento tropický ostrov naučil? Z mojich ciest som zvyknutá na komunikáciu v angličtine, no niektoré články napíšem aj v slovenčine – tu je prvý z nich 🙂

Why Indonesia and Tabanan in Bali?

I’ve heard about the possibility to study in Indonesia by coincidence and, however, I already have a master degree in Slovakia, it was possible to apply. So I took a chance, fulfilled the form, but I wasn’t sure which university to choose. Eventually, I wrote IKIP Saraswati Tabanan. I must confess, that name Tabanan was a bit mystery, but it could be fun, let’s say. Nowadays, I consider this as the best decision I could ever do.

O možnosti študovať v Indonézii som sa dozvedela náhoou a na moje prekvapenie bolo možné sa prihlásiť, aj keď na Slovensku už vysokú školu mám skončenú. Vypísala som prihlášku, no stále som si nebola istá, na ktorú školu sa prihlásiť. Nakoniec som si vybrala IKIP Saraswati v meste Tabanan na Bali, no priznám sa, že som netušila, kde sa Tabanan nachádza, ale vravím si, že aspoň bude zábava. Dnes toto rozhodnutie považujem za najlepšie, aké som mohla urobiť.

Opening ceremony Ikip Saraswati Tabanan

All of us during opening ceremony in September.| My všetci počas otvorenia semestra v septembri.

Tabanan is an administrative center the same called regency with the largest area of rice fields. The city is authentic, locals often wave, smile or start typical Indonesian small talk (it means what is your name, where are you from, what are you doing here, where do you live, how long are you here, etc.)

Tabanan je administratívne centrum rovnomenného “okresu” s najväčšou plochou ryžových polí. Mesto je veľmi autentické, lokálni sa nám mávajú, usmievajú sa a prihovárajú typickým indonézskym small talkom ( to znamená ako sa voláš, odkiaľ si, čo tu robíš, kde bývaš, ako dlho si už tu, atď.)

When you study in Bali, you will be celebrity everywhere.

How it is to study in Bali?

What makes our school unique is the attitude. IKIP Saraswati is small institute, but each of our lecturers is trying to deliver maximum and explain the way of Indonesian thinking and culture (we attend ceremonies, workshops, we visited the chocolate factory, learnt how to bargain at the local market).

To, čo robí našu školu unikátnou v porovnaní s inými na Bali, je prístup k nám. IKIP Saraswati je maličký inštitút, no každý jeden z lektorov sa snaží odovzdať maximum, a čo najviac nám priblížiť rozmýšľanie ľudí a kultúru (zúčastňujeme sa ceremónii, prednášok, boli sme v čokoládovni, učili sme sa zjednávať na miestnom trhu).

Waiting for results of test.

Waiting for the results of exams. | Čakáme na výsledky skúšok.

Since we are only 7 students, lessons are interactive. After few days, we were able to ask basic questions and now, after almost 4 months we are able to lead a normal conversation. By the way, Bahasa Indonesia doesn’t have tenses and conjugation, it’s necessary to study vocabulary. Many words are very similar, so sometimes people are looking weird at me when I say it wrong.

Tým, že je nás iba 7, hodiny sú interaktívne, a preto sa niet čo čudovať, že sme boli už po pár dňoch schopní opýtať sa základné veci, a teraz po takmer 4 mesiacoch už vieme konverzovať. Mimochodom, indonézština nemá časy, skloňovanie ani časovanie, stačí sa učiť slovnú zásobu. Veľa slov je veľmi podobných, takže sa ľahko stane, že ľudia na mňa pozerajú, čo sa to pýtam.

Sometimes we have visitors during our lessons.

Sometimes we have visitors. Gimme hi5! | Niekedy máme počas hodín aj návštevníkov. Daj mi 5!

 

Once I wanted to ask my friend “Apa kabar temanku?” (How are you my friend), instead of it I said “Apa kabar tamanku?” (How are you my garden).

Raz som sa chcela spýtať kamarátky “Apa kabar temanku?” (Ako sa máš, kamoška moja), no namiesto toho som sa jej spýtala “Apa kabar tamanku?” (Ako sa máš, záhrada moja).


Or in the restaurant instead of “Satu kelapa muda” (One young coconut) I asked for “Satu kepala muda” (One young head).

Alebo som si v reštaurácii namiesto “Satu kelapa muda” (Jeden mladý kokos) vypýtala “Satu kepala muda” (Jedna mladá hlava). 

Our coordinator Ibu Putu is one of the most warm-hearted women I’ve ever had a chance to know in my life. She not only helped us with accommodation during the first days but whenever we have some problem, she’s always willing to give a helping hand.

Naša koordinátorka Ibu Putu je jedna z najsrdečnejších žien, aké som mala možnosť v mojom živote spoznať. Nielenže nám pomohla prvé dni s ubytovaním, ale akonáhle sa objaví problém, vždy je nám k dispozícii.

Attending balinese wedding

Tip top styling to attends wedding of our lecturer.| Nastajlovaní na svadbu našej učiteľky.

What I’ve learnt during the 1st semester?

Bali is very small part of Indonesia, but it has magical power. To see these smiling people enjoying their everyday life here made me think about a lot of things. In Slovakia, I was chasing something, but I didn’t know what was it. Instead of stressful days, I appreciate more simple things like a nice walk at the beach, smell of the ocean, bargain my favourite mango, crazy traffic taught me to be more patient. Nothing special, but these moments made a puzzle of my inner satisfaction.

Bali je maličká časť Indonézie, ale má magickú moc. Vidieť týchto usmievajúcich sa ľudí, ako si užívajú každodenný život, ma donútilo zamyslieť sa nad množstvom vecí. Doma na Slovensku som sa stále za niečím naháňala, ani neviem za čím. Namiesto stresu som si začala vážiť jednoduché veci ako je prechádzka po pláži, vôňa oceánu, zjednávanie na trhu, keď si kupujem moje obľúbené mango, šialená doprava ma naučila trpezlivosti. Nie je to nič špeciálne, ale práve tieto maličkosti tvoria skladačku mojej vnútornej spokojnosti. 

1st semester successfully completed.

1st semester successfully completed. | Prvý semester je úspešne za nami.

If you want to experience real Indonesia (it doesn’t need to be Bali), take advantage of this opportunity and apply. For further information visit a website of the Indonesian embassy in your country or leave me a message or comment 🙂

Sampai jumpa di Bali – see you in Bali!

Ak tiež túžite po takejto exotickej skúsenosti na míle vzdialenej od slovenskej kultúry, prihláste sa tiež. Viac informácii vám poskytne Veľvyslanectvo Indonézskej republiky v Bratislave alebo môžem poradiť aj ja, len mi nechajte správu alebo koment 🙂

Sampai jumpa di Bali – vidíme sa na Bali! 

2 Comments

 • Reply
  Study in Bali: Ultimate Summary & Photostory | The One Who Wanders
  31. May 2016 at 7:01

  […] time ago, I wrote an article about the first semester, which was more about getting familiar with Indonesian language and the environment. With the more […]

 • Reply
  Plavba na Komodo prepísala rebríček TOP zážitkov | The One Who Wanders
  21. February 2017 at 7:20

  […] na mojom checkliste ako prvé miesto, ktoré musím vidieť, keď som sa dozvedela, že som dostala štipko na Bali. O varanoch som čítala niekoľko článkov a keď sme sa konečne rozhýbali a kúpili letenky na […]

 • Leave a Reply